Telemedicine

Telemedicine

De volgende generatie telemedicine en telediagnose service laten de eerstelijns zorgprofessional en de patient maximaal profiteren van de kennis en kunde die online gedeeld wordt en beschikbaar is.

meer over telemedicine

screening & monitoring

screening & monitoring

Screening bij risicogroepen en het monitoren van het genezingsproces, gaan samen met concrete behandeladviezen en adequate doorverwijzingen naar specialisten.

meer over screening & monitoring

Voorspelmodellen

Voorspelmodellen

Door de ontwikkeling van voorspel-modellen, die ontstaan uit de analyse van behandelingsverloop, genezingsproces en biometrische data, zullen eerstelijns zorgverleners en specialisten beter in staat zijn de juiste beslissingen te nemen voor hun patient.

meer over voorspelmodellen

Project: Introductie van osteoporose casefinding in Nederland

Osteoporose is een sterk ondergediagnosticeerde aandoening in Nederland. Van de circa 800.000 personen met osteoporose is slechts 20% zich daarvan bewust en dus ook in staat om maatregelen nemen. Maatregelen die dienen ter voorkoming van botbreuken, waarbij te denken valt aan aanpassingen in het voedingspatroon, op een andere, vaak voorzichtigere wijze bewegen, maar ook het innemen of toegediend krijgen van bepaalde medicijnen.

Bindex – een medical start-up uit Finland – heeft een handzame en veilig te gebruiken ultrasoon scanner ontwikkeld, waarmee in de kliniek of in de eerste lijn praktijk gemakkelijk, patiëntvriendelijk en kostengunstig een botdichtheidsmeting verricht kan worden. Aan de hand van de uitslag van de Bindex-meting (in g/cm2) weet men dan of er wel of geen sprake is van osteoporose, of er eventueel direct behandeld moet gaan worden of dat het verstandig is om eerst een gedetailleerdere DEXA-scan te laten verrichten.

DiaBox verzorgt samen met medische partner Seeq Solutions de introductie van het Bindex-apparaat in het juiste klinische pad in het nederlandse zorglandschap. Op dit moment vindt de introductie van Bindex plaats in enkele klinieken en spoedig evalueren we de toepassing in huisartsenpraktijken en diagnostische centra.

Op termijn zullen de biometrische data die verzameld worden bij een grote groep van patiënten, te samen met de ervaringen van de diverse behandelwijzen bij deze patiënten, inzicht gaan geven in een optimale behandelingsstrategie voor osteoporose.

bindex

"Alleen door het delen van biometrische data en het monitoren van de effectiviteit van een behandeling, kunnen we samen toekomstige voorspellende behandelmodellen ontwikkelen"

EU-Project: Monitoring van de diabetische voet door de medisch pedicure

Diabetes is een van de chronische ziekten die in Nederland steeds vaker voorkomt. Met de groeiende aantallen diabeten, groeit ook het aantal diabeten met voetproblemen (‘diabetische voet’). In de keten van inspectie en preventief behandelen (medisch pedicure), reguliere screening en nadere analyse (door huisarts/podotherapeut) en doorverwijzen voor chirurgisch behandeling (naar de (vaat)specialist) is van het van belang dat er efficiënte, effectieve en tijdige communicatie plaatsvindt. Een diabetische wond waarvan de aanwezigheid te laat gesignaleerd wordt, leidt namelijk al snel tot onherstelbare schade en ongemak voor de patiënt (problemen bij lopen, evt. amputaties) en verhoogde kosten in de zorgketen.

EU signSinds 1 juli 2015 is een haalbaarheidsproject gestart, ondersteund door de provincies Gelderland en Overijssel, de Europese Unie en Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling om in kaart te brengen op welke manier de communicatie rond zorg aan diabetische voet wonden verbeterd kan worden. Het project loopt tot juli 2016 en aspecten en vragen die wij zullen onderzoeken zijn:

  • Hoe en onder welke voorwaarden kan de smartphone worden gebruikt voor het ‘gestandardiseerd’ maken van foto’s van diabetische voeten met drukplekken en wonden?
  • Welke App zou ontwikkeld kunnen worden, zodat eerstelijns professionals beelden en een beknopte anamnese gemakkelijk en veilig naar een centrale server kunnen uploaden?
  • Op welke wijze kan een ‘centrale’ en getrainde podotherapeut de beelden en anamnese op afstand beoordelen?
  • Hoe kunnen we effectief rapporteren in de keten, en het behandelplan/advies helder en efficiënt kenbaar maken naar eerstelijns verzorger (bijv. medisch pedicure) en de patiënt?
  • Welke procesaanpassingen moeten we doorvoeren zodat smartphone en App ook daadwerkelijk effectief en efficiënt ingezet kunnen worden?
  • Welke data-modellen ontwikkelen we, zodat we voorbereid zijn op toekomstige analyses voor behandelvoorspelmodellen?

Dit haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met en ondersteund door leidende diabetisch podotherapeuten in Nederland (aangesloten bij de NVvDP) en diverse IT-partijen die hun sporen verdiend hebben in de ontwikkeling van medische Apps en ketenzorginformatiesystemen.

De eerstelijns zorgverlener: "door telemedicine oplossingen, betrek ik de expertise van de specialist en kennis uit voorspelmodellen, in het vertrouwde contact tussen mij en de patient"

Project: Effectief gebruik van gangbeeldanalyse bij het aanmeten van 3D geprinte voetzolen

Voetencentrum Wender is een erkende specialist op het gebied podotherapie in Nederland. Onderdeel van hun dienstverlening is het adviseren bij en behandelen van klachten die ontstaan bij (hard)lopers, voor zover de klachten veroorzaakt worden door een onjuiste belasting van de voet. Naast jarenlange deskundigheid op gebied van voetbelasting, gebruiken de podotherapeuten bij Wender steeds vaker geavanceerde meetinstrumenten om te bepalen of en in welke mate hulpmiddelen (ortheses, steunzolen) verbetering kunnen brengen.

Pijnklachten bij joggers en wandelaars komen nog al eens voort uit een verkeerde dynamiek van (en belasting op) de gewrichten bij de enkel, de knie en  de heup. Met een gangbeeldanalyse is het dynamisch gedrag bij de gewrichten te bepalen en kan een inschatting worden gemaakt over het effect van een aanpassing aan het schoeisel zoals een steunzool.

Op dit moment zijn gangbeeldanalyse tools vooral in gebruik bij laboratoria en gespecialiseerde klinieken. Aan de hand van onderzoek naar huidige best practices voor gangbeeldanalyse systemen en de vele ervaringen opgedaan met op maat gemaakte 3D-geprinte steunzolen, willen we komen wij tot een kostengunstig, gemakkelijk te gebruiken camera systeem met bijbehorende gebruikers- en analyse-software, waarmee podotherapeuten in de toekomst het effect van hun interventies (bijv. maatwerkzolen) inzichtelijker en daarmee feitelijker kunnen maken.

DiaBox verzorgt de inventarisatie- en specificatiefase van het project als ook de evaluatie van de prototypes en gebruikerstesten die uitgevoerd worden nadat het prototype gerealiseerd is.

 

''DiaBox zet haar expertise op gebied van projectmanagement en business development in om medische start-ups te helpen bij het vergroten van hun value proposition''
"DiaBox beschikt over een uitgebreid netwerk bij kennisinstellingen en hightech productontwikkelaars in het medisch domein"
''DiaBox realiseert samen met zorgverleners nieuwe, innovatieve diensten op het gebied van telemedicine en beslissingsondersteuning ten behoeve van de eerste lijn''
Diabox

Diabox BV
Hengelosestraat 500 – kamer 61
7521 AN Enschede

info@diabox.nl

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.