Coachen

Coachen

Gedurende de opstart fase van de onderneming en/of het lanceren van het eerste product kunnen wij je ondersteunen en coachen. Dit doen we vanuit onze eigen ervaring, pieken en dalen, onze eigen lessons learned. Coaching helpt bij het scherpen van je geest. Ontdek de waarde van een second opinion en het effect van een spiegel in deze eerste fase.

meer over zakelijke coaching

Verbinden

Verbinden

De onderneming of het nieuwe product begint te groeien! Voor dit proces is een verbinding met anderen noodzakelijk. Samenwerken met kennispartijen, toeleveranciers, financiers en toekomstige klanten is essentieel voor succes. Wij zetten ons netwerk in om jou verder te helpen in de groei.

meer over zakelijke verbinding

Mediaten

Mediaten

In de volgende fasen van de onderneming en je ondernemerschap ontstaan nieuwe belangen en posities ten aanzien van compagnons, leveranciers, kennispartners en klanten. Vaak gaan transities organisch en zonder conflicten. Soms is dit anders. Mediation kan er aan bijdragen dat de lucht geklaard wordt, er weer zicht ontstaat op gezamenlijke belangen of dat de weg wordt vrij gemaakt voor elke partij om een eigen koers te gaan volgen.

meer over zakelijke mediation

Coachen: ondersteuning marktintroductie Bindex in Nederland

Bindex is een start-up uit Finland. Ze hebben een handzame en veilig te gebruiken ultrasoon scanner ontwikkeld, waarmee in een kliniek of in de eerste lijn gemakkelijk, patiëntvriendelijk en kostengunstig een botdichtheidsmeting verricht kan worden. Aan de hand van de uitslag van de Bindex-meting (in g/cm2) weet men dan of er wel of geen sprake is van osteoporose, of er eventueel direct behandeld moet gaan worden of dat het verstandig is om eerst een gedetailleerdere DEXA-scan te laten verrichten.

Kijkend naar toepassingen in Nederland, dan is de kans voor Bindex dat osteoporose een sterk onder-gediagnosticeerd is in Nederland. Van de circa 800.000 personen met osteoporose is slechts 20% zich daarvan bewust en dus ook in staat om maatregelen nemen. Maatregelen die dienen ter voorkoming van botbreuken, waarbij te denken valt aan aanpassingen in het voedingspatroon, op een andere, vaak voorzichtigere wijze bewegen, maar ook het innemen of toegediend krijgen van bepaalde medicijnen.

In samenwerking met Seeq Solutions ondersteunen wij bij de introductie van het Bindex-apparaat in het juiste klinische setting in het nederlandse zorglandschap. De oprichters en ondernemers van Bindex krijgen op dit moment vaste grond onder voeten in Nederland. In samenwerking met een team enthousiaste en kundige medewerkers van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft wordt gewerkt aan de introductie van Bindex in Nederland.

bindex

''DiaBox helpt mee ideëen voor nieuwe producten of diensten te toetsen in haar netwerk van medisch specialisten''

Verbinden: realisatie van een app voor pedicures in diabetenzorg

Diabetes is een van de chronische ziekten die in Nederland steeds vaker voorkomt. Met de groeiende aantallen diabeten, groeit ook het aantal diabeten met voetproblemen (‘diabetische voet’). In de keten van inspectie en preventief behandelen (medisch pedicure), reguliere screening en nadere analyse (door huisarts/podotherapeut) en doorverwijzen voor chirurgisch behandeling (naar de (vaat)specialist) is van het van belang dat er efficiënte, effectieve en tijdige communicatie plaatsvindt. Een diabetische wond waarvan de aanwezigheid te laat gesignaleerd wordt, leidt namelijk al snel tot onherstelbare schade en ongemak voor de patiënt (problemen bij lopen, evt. amputaties) en verhoogde kosten in de zorgketen.

 

DiaBox heeft in samenwerking met Voetencentrum Wender een uitgebreide proces inventarisaties verricht en business modellen opgesteld op basis waarvan een service ontwikkeld kon worden ten behoeve van ketenzorg rond diabetische voetenzorg. Nadat gedurende dit traject Topicus en dochter Calculus als samenwerkingspartners mee gingen doen, zijn de zaken in een stroomversnelling gekomen. De haalbaarheidsfase van het nieuwe product, waarbij DiaBox ondersteund heeft, is afgesloten en de nieuwe app en het service platform zijn op 1-1-2017 live gegaan.

''DiaBox beschikt over een netwerk van competence partners op gebied van medische software en hardware''

Mediation voor een maatschap

Jaren geleden was er een gezamenlijke visie op hoe de bedrijfsvoering zou moeten gaan. De gezamenlijke belangen om investeringen te doen en operationele kosten te delen waren evident en daarom is men gaan samenwerken in een kostenmaatschap. Het afgelopen jaar echter bleek dat interesses en ideeën over de toekomst van de maten uiteen gingen lopen. Ieder hield zich meer en meet bezig met eigen zaken, gezamenlijk overleg ontbrak steeds vaker en uiteindelijk kon men het over een belangrijke investeringsbeslissing niet eens worden.

Juist omdat DiaBox voeling heeft met het werkveld, kon de mediator van DiaBox ondersteunen: na een serie van mediationgesprekken is er een oplossing gevonden, waar alle belanghebbende tevreden mee zijn en is er weer een perspectief voor de toekomst.

''DiaBox zet haar expertise op gebied van ondernemerschap en projectmanagement in om medische start-ups te helpen bij het vergroten van hun value proposition''
"DiaBox verzorgt als onafhankelijke derde mediation gesprekken tussen compagnons en maten, maar tussen met klanten en leveranciers"
Diabox

Diabox BV
Hengelosestraat 500 – kamer 61
7521 AN Enschede

info@diabox.nl

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.